Noge in zemlja

Kako se uskladiš z elektriko (energijo) Zemlje?

V zgornjem videu si lahko pogledaš zanimivo predavanje s področja harmonizacije elektrike našega telesa z elektriko Zemlje. Že Nikola Tesla je pred mnogimi leti dejal: »Celo človekovo življenje je samo električni tok, njegova duševnost pa je – svetloba.«

Zanimiva in poučna spoznanja Davida Wolfe-ja lahko povežemo tudi z raziskovanji Alexandra Lowena in bioenergije. V njegovi knjigi Bioenergija najdemo nekaj preprostih vaj prizemljevanja, ki ti lahko koristijo, da se bolj povežeš z energijo Zemlje.

Možnost, ki jo predstavi David Wolfe je v spodnjem videu je en način, obstajajo seveda še številni drugi. Videa ne objavljam zaradi produktov, ki so v njem predstavljeni, temveč zaradi tega, da spoznaš kako smo ljudje med seboj povezani, kako se prenašajo energije in elektrika med nami ter kako zelo je pomembno, da smo v harmoniji  z obema viroma energije – materjo Zemljo in očetom Kozmosom.

https://www.youtube.com/watch?v=te4WPdIsBtQ

Deli naprej ...

Podobne objave